Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BARTOŠEK Theodor

právník


* 4. listopadu 1877
† 5. září 1954

Theodor Bartošek se narodil dne 4. listopadu  1877 ve Ždánicích na Moravě. Matka si přála, aby se stal knězem, ale jeho nepokojná povaha ho předurčila k zcela jinému poslání. Dal se zapsat na studia práv na fakultě Univerzity Karlovy. Stal se spoluzakladatelem  Svazu českého studenstva a jeho prvním předsedou. Postupem času se seznámil i s českými anarchisty, především s Bohuslavem Vrbenským. Od roku 1905 začal vycházet časopis Volná myšlenka. Za první světové války byl internován. V listopadu 1918 se stal členem revolučního Národního shromáždění. Byl rovněž spolutvůrcem první Ústavy československé republiky.  18.12. 1920 byl také v Duchcově, kde Okresní osvětový sbor uspořádal v aule gymnázia přednášku na ten "Odluka církve od státu." Podepsán je pod všemi aktivitami Václava Draxla, prosazujícími  pro gymnázium novou budovu.  Jako vynikající právník zasahoval všude, kde byla porušován lidská práva.. Hned první den okupace proběhla domovská prohlídka a výslech. Po osvobození zastával radu významných legislativních funkcí. Zemřel v Praze dne 5. září 1954.

Duchcovské noviny 11/2007, Pavel Koukal