Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BABEL Kurt

politik

* 10. října 1897
† 20. února 1968

Kurt Babel se narodil v Lehnici v Polsku. Za první světové války bojoval v armádě, ale přeběhl na ruskou stranu. Po roce 1918 přesídlil do severních Čech, kde pracoval u Československých státních drah. Byl aktivní v odborech. Vydával i závodní časopis Rudý expres v nákladu 500 výtisků. Od roku 1925 byl členem KSČ a od roku 1935 tajemníkem krajského výboru KSČ v Teplicích. V této funkci působil až do okupace pohraničí roku 1938. Za druhé světové války pobýval v exilu ve Velké Británii. Po roce 1945 se vrátil do Československa a působil v Praze jako pracovník Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Byl novinářem a redaktorem listu Aufbau und Frieden, který byl listem německých pracujících v Československu. Byl mu udělen Řád republiky. Zemřel 20. února 1968.

Revue Teplice  5/1981