Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

ANTOŠOVÁ Svatava

spisovatelka a novinářka

* 3. června 1957

Svatava Antošová se narodila 3. června 1957 v Teplicích, kde trvale žije. Celoživotně ji inspirovali beatníci, anarchisti, francouzští poetici přelomu 19. a 20. století a také surrealisté. Ve svých osmnácti letech se pak rovněž začala věnovat své vlastní tvorbě poezie.

Své prvotiny prezentovala v Klubu autorů při Okresním kulturním středisku Teplice a také v časopise Revue Teplice. Koncem osmdesátých let začala vydávat své první básnické sbírky. V nakladatelství Mladá fronta jí vyšly sbírky  - almanach Zelené peří, Říkají mi poezie a Tórana. Z dalších děl můžeme jmenovat básně pod názvem Ta ženská musí být opilá!, …Aniž ťala hlavou nebo Kalendář šestého smyslu.

Ve svém dosavadním životě prošla Svatava Antošová nejrůznějšími druhy povolání – čtyři roky působila v  Okresní knihovně v Teplicích, deset let jako dělnice v kovoprůmyslu, pět let v Českém rozhlase Ústí nad Labem, pracovala i jako redaktorka publicistiky v měsíčníku pro ženy Cosmopolitan, jako knihovnice v Regionální knihovně Teplice.

Vizi budoucnosti pro sebe vidí v tom, aby za každých okolností zůstala sama sebou, ať už jsou okolní vlivy jakékoliv. Klade důraz na individualitu, třebaže si je vědoma, že právě tento způsob života může být mnohem náročnější. Za velmi důležité pak pro sebe spatřuje zachování vnitřní svobody.

Žena se náhle celá
rozplakala
Sevřela břicho do dlaní
a stiskla

Nic necítím!
okřikla se
Mám kůži jako z olova
a pod ní je mi zima

O slzách vím jen
že jsou mokré
A o Něm
že mě jimi zalil

Ale ty
v sobě utopený
necháváš padat do mé chůze
sůl

Proč to tak řeže?

Mlčení v slovech
proniká až do pohlaví
Muž hledá dům
a žena o dlaň
miluje se

Nic z toho není

Oteklé nohy
lásku neunesou… (úryvek z básnické skladby "Vlčí slina")

Zdroj: Impulsy Teplicka 10/99, Pavel Kovář