Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Využijte možnost převodu knih z fondu výměnných souborů

Získejte zdarma vybrané knihy z fondu výměnných souborů do knihovního fondu vaší obce.

Fond výměnných souborů udržujeme stále aktuální, což vyžaduje v kombinaci s omezenou kapacitou našich skladovacích prostor pravidelné odepisování knižních jednotek. Pro odepsané knihy ale aktivně hledáme další využití. Jednou z možností je převod takových knih, které zdaleka ještě nepotkaly svého posledního čtenáře, do fondu jiné knihovny. Proto vám, místním knihovnám teplického regionu, nabízíme možnost zdarma obohatit knižní fond.
Jak na to? Sjednejte si schůzku v Regionální knihovně Teplice, Lípová 13. (Telefonicky, e-mailem či při osobním setkání.) V odlehčovacím skladu (suterén budovy) pak budete moct pohodlně vybírat z knih, které vám po dohodě převedeme do fondu vaší místní knihovny. 

Vybírat můžete z knih, které mají lokaci "Výměnný soubor – sklad"
.
Jejich seznam v on-line katalogu regionálních služeb naleznete zde