Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Sigly

Nová informace: níže uvedeným knihovnám teplického regionu byly právě přiděleny tyto sigly: Hostomice TPG 515, Ohníč TPG 519, Rtyně TPG 520, Modlany TPG 517, Křemýž TPG 516, Novosedlice TPG 518.

(Sigla = značka nebo zkratka názvu knihovny, užívaná k jednoznačné identifikaci instituce, např. v souborných katalozích nebo při meziknihovní výpůjční službě. Knihovnám je přidělována v Národní knihovně Praha.)