Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Setkání v Měrunicích

V dubnu proběhlo již tradiční setkání neprofesionálních knihovníků místních (obecních, městských) knihoven. Tentokrát se uskutečnilo v Místní knihovně v Měrunicích.

Úvodní slovo dostala starostka Měrunic Bc. Jitka Nová. Knihovnice Anna Holá nás seznámila s historiií knihovny. Následovalo hodnocení činnosti knihoven v minulém roce. Letošní setkání jsme tematicky zaměřili na práci s dětmi a získávání nových dětských čtenářů. Své zkušenosti nám předala paní Horčicová z knihovny v Bžanech, manželé Bláhovi z Kostomlat a pan Partík z košťanské knihovny. Odpoledne jsme zakončili „výšlapem“ na věž kostela, kde nám paní Holá ukázala, jak se natahují kostelní hodiny. V Měrunicích na nás čekalo nejen velice milé přivítání, ale také bohatě prostřený stůl plný dobrot.