Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Setkání knihovníků 2019

Patnácté setkání knihovnic a knihovníků teplického regionu proběhlo v Kostomlatech pod Milešovkou.

V obecní budově Multifunkčního kulturního centra jsme zahájili další z pravidelných setkání. Odborná část programu se zaměřila na téma knihovny jakožto komunitního centra. Diskutovali jsme proto, jaké nároky klade na knihovníky a knihovnice obecních a místních knihoven společenský vývoj, který těmto institucím otevírá možnosti větší realizace ve veřejném prostoru. Knihovna je dnes hlavně místem setkávání lidí nejrůznějších zájmů a preferencí a k potřebám svých návštěvníků se musí umět stavět aktivně a s notnou dávkou tvořivosti, často i odvahy překročit zažité stereotypy. V tomto ohledu jsme si předávali získané zkušenosti, sdíleli názory a doporučení a konkretizovali charakter budoucí spolupráce. Po živé odborné debatě následovala návštěva stávajících prostor kostomlatské knihovny. Dále oběd, po němž jsme se zúčastnili velmi erudované a zajímavé komentované prohlídky kostela sv. Vavřince. Setkání jsme zakončili exkurzí a posezením v rekonstruované budově, která bude v blízké budoucnosti novým a prostorným sídlem kostomlatské knihovny.