Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Setkání knihovníků 2018

Již počtrnácté se sešli knihovníci a knihovnice teplického regionu, tentokrát v Háji u Duchcova.

V zasedací místnosti hájského obecního úřadu jsme započali další z knihovnických setkání. Odborná část patřila problematice elektronického výpůjčního protokolu. Měli jsme jedinečnou příležitost sdílet zkušenosti s touto aplikací a navzájem se poradit, na místě vše ukázat, ověřit funkčnost daných řešení a stanovit jednotné postupy ve specifických případech, jež rozmanitá praxe nabízí. Pozornost jsme věnovali také zevrubnému seznámení s novou legislativou, konkrétně jsme debatovali dopady Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na povinnosti knihovnic a knihovníků místních a obecních knihoven. V roce stoletého výročí vzniku Československa jsme přednáškou vzpomněli významnou osobnost filosofa, státníka a prvního čs. prezidenta Tomáše Masaryka. Závěrečnému občerstvení a obědu v příjemné restauraci předcházela velmi poučná kulturní část našeho programu – komentovaná prohlídka oseckého kláštera s návštěvou pozoruhodné a běžně nepřístupné klášterní knihovny.