Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Setkání knihovníků 2017

Újezdeček hostil pravidelné setkání neprofesionálních knihovnic a knihovníků teplického regionu.

Uvítáni jsme byli ve společenském sále obce Újezdeček. Zde jsme zhlédli vystoupení dětí mateřské školky a po této příjemné vsuvce jsme navázali odborným programem. V něm se kromě každoročního seznámení se statistikami a diskuzi o palčivých otázkách dostalo i na čerstvou zkušenost manželů Bláhových z knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou. Jejich Noc s Andersenem totiž navštívili sami zástupci dánského velvyslanectví. Prostor byl i pro přednášku o spisovateli, ilustrátorovi a karikaturistovi Josefu Ladovi, jehož významné jubileum si v roce 2017 připomínáme. Po dobrém obědě nás čekala exkurze v provozu firmy DESK-FORM a.s.