Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Setkání knihovníků 2016

Dvanácté setkání knihovnic a knihovníků teplického regionu se uskutečnilo v Křemýži a Ohníči.

Úvodní část byla věnována odbornému programu se zaměřením na webové stránky knihoven. Hostily nás prostory ohníčské mateřské školky, kde sídlí i místní knihovna. Její návštěva byla dalším bodem setkání. Prohlédli jsme si novou svěží výmalbu místnosti s nově vybavenými studijními místy. Po vydatném obědě nás čekala prohlídka knihovny v Křemýži a dále exkurze s přednáškou o historii křemýžského kostela sv. Petra a Pavla.