Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

REKS i v Hostomicích!

Do neustále se rozrůstající rodiny obecních knihoven teplického regionu, které již disponují knihovnickým programem Clavius REKS, přibyla v pondělí 4. ledna 2010 i Místní knihovna v Hostomicích.

S využitím grantových prostředků Ministerstva kultury ČR, s pomocí pracovníků Regionální knihovny v Teplicích a s podporou Úřadu městyse Hostomice se knihovnici paní Mgr. Janě Holatové podařilo během uplynulých šesti měsíců (za provozu knihovny) zaktualizovat a zrekatalogizovat knihovní fond (t.č. 5 500 sv.) a zahájit  výpůjční proces. (Dík patří i mužské části rodiny Holatových, která pomohla se stěhováním nábytku a novým uspořádáním knih na policích knihovny.)

Takže nezbývá nic jiného než popřát hostomickým čtenářům pěkné čtení a paní knihovnici hodně zdaru v její práci!