Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Pozvánka

Rok se s rokem sešel a máme tu další setkání neprofesionálních knihovníků, které se letos uskuteční v Žalanech v sobotu 16. dubna 2011 od 9 hod.

Obsahem setkání bude zhodnocení činnosti knihoven v minulém roce, exkurze v obecní knihovně v Žalanech a Bořislavi a výměna zkušeností z práce knihovníků. Občerstvení a doprava je zajištěna, účastníci nehradí žádný poplatek.

Pozvánky jsou v této chvíli již na cestě. Přihlásit se můžete předáním přihlášky v Regionální knihovně, zasláním poštou, elektronicky (petra.maskova@knihovna-teplice.cz) nebo telefonicky (602 153 256) a to nejpozději do 10. dubna 2011.

Na milé setkání s kolegyněmi a kolegy se těší pracovnice Regionální knihovny Teplice.