Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Podzimní setkání knihovníků v Teplicích

V listopadu 2017 proběhlo setkání knihovnic a knihovníků teplického regionu.

Tato schůzka se uskutečnila nad rámec každoročních jarních setkání a reagovala na potřebu prodiskutovat aktuální otázky v problematice programu Clavius REKS a předběžně seznámit s důsledky v práci malých knihoven, které přinese zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Po skončení odborné části setkání následovalo seznámení s provozem a historií budovy Regionální knihovny Teplice prostřednictvím komentované prohlídky. Na závěr nás čekala návštěva Regionálního muzea v Teplicích s prohlídkou řady expozic. (Umění 14.-18. stol., historické hodiny a zámecké interiéry, numismatický kabinet a expozice lázeňství.)