Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Odkazy

Zde si můžete stáhnout odkaz na přihlášení do REKSu.

Přihlášení do REKSu:
https://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/l.dll?reks&reks

Odkazy na katalogy jednotlivých knihoven:
http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/region/
- ve spodní části stránky Katalogy regionálního knihovního systému – volba příslušné knihovny

Odkaz na katalog výměnného souboru:
http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/region/