Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Knihovna roku 2013

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

===OBRAZEK: Foto_E_Hodikova_NKP_7297u.jpg===

V letošním roce byla za Ústecký kraj v kategorii základní knihovna nominována Místní knihovna v Měrunicích, která získala v rámci soutěže Vesnice roku 2013 diplom za vzorné vedení knihovny. Knihovnou roku 2013 se stala Knihovna dr. Emanuela Bořického Milín. S potěšením a s pýchou oznamujeme, že ze třinácti nominovaných knihoven se knihovna v Měrunicích podělila o druhé a třetí místo s Místní knihovnou Žabeň. Velký dík patří paní starostce Měrunic paní  ing. Jitce Nové a knihovnici Anně Holé. Gratulujeme!

===OBRAZEK: Foto_E_Hodikova_NKP_7297u.jpg======OBRAZEK: Foto_E_Hodikova_NKP_7297u.jpg======OBRAZEK: Foto_E_Hodikova_NKP_7297u.jpg===Autoři fotografií: E. Hodíková, M. Bláha