Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Časopisy s kódy

Od ledna 2009 jsou časopisy, které jsou půjčovány obecním (místním, městským) knihovnám teplického regionu z výměnného fondu, nově opatřovány kódy knihovnického systému Clavius a jejich výpůjčky evidovány v Regionální knihovně Teplice stejným způsobem jako u knih.

Proto v knihovnách, kde již funguje REKS, je možné časopisy půjčovat a vracet stejně jako knihy (pomocí skeneru), u ostatních knihoven klasickým sáčkovým systémem.