Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Ach, ty webovky...

V poslední době se přece jen podařilo díky našim kolegyním a kolegům zařídit odkaz na svou knihovnu na webových stránkách obecních úřadů, či dokonce mít webové stránky knihovny.

To je jistě chvályhodná věc. Nicméně je třeba připomenout, že méně je někdy více – takové stránky vyžadují neustálou aktualizaci, péči, čas a nápady. Proto je asi na místě známé pořekadlo "méně je někdy více". Proto si dovolím poznamenat, že v odkaze či na webových stránkách knihovny by nikdy neměly chybět zcela základní informace o knihovně a jejím zřizovateli. A ty tam bohužel někdy úplně chybí! Předkládám pro informaci a inspiraci jakýsi jednoduchý (vymyšlený, leč mnohde již vyzkoušený) vzor.

P.S. Zkuste se podívat na webovky knihoven třeba v Kostomlatech, Košťanech či v Háji u Duchcova!
Hodně zdaru při práci s webovkami!

VZOR:

Název knihovny: Místní knihovna Horní Dolní
Adresa: 999 01 Horní Dolní, Za úvozkem 2223
Knihovník: Josefína Krečmerová
Kontakt: tel. 555666333; e-mail: knihovnahornidolni@centrala.vb
Zřizovatel: Obec Horní Dolní, 999 01 Horní Dolní, Zámecká ul.2222
e-mail: podatelnahornidolni@obec.vb
tel. 6455522111; www.stránky: www.obechornidolni.vb
Ev. č. knihovny: 66666667/2001
Sigla: horni555
Výpůjční doba: pondělí a pátek, vždy od 15,30 do 19,30 hod.