Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Upozornění pro čtenáře

Veřejný Internet!

Studovna a čítárna jsou kvůli probíhající rekonstrukci budovy Lípová 13 nepřístupné. Není proto dostupný ani veřejný internet. Děkujeme za pochopení!

Výpůjční doba dětského oddělení o letních prázdninách

Změna výpůjční doby o letních prázdninách (1. 7. – 31. 8. ´24) v oddělení pro děti a mládež