Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Obecní knihovna Žalany

Půjčovní doba: ST 15 - 17 hod.
Knihovník: Marie Černá
Adresa: Obecní knihovna Žalany
Pražská 93
417 63 Žalany
Telefon:
E-mail: knihovnazalany@seznam.cz
WWW: http://www.zalany.estranky.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/zalany/
Zřizovatel: Obec Žalany
Pražská 93
417 63 Žalany
Počet svazků: 1387 (stav ke dni 9. 9. 2010)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 3445
Sigla: TPG 524