Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna Žalany

Půjčovní doba: PO 15.30–17.00
Knihovník: Blanka Pahorecká, Věra Hrnčířová
Adresa: Místní knihovna Žalany
Pražská 93
417 63 Žalany
E-mail: knihovnazalany@seznam.cz
WWW: http://knihovnazalany.webk.cz/
Online katalog: https://tritius.knihovna-teplice.cz/library/zalany/
Zřizovatel: Obec Žalany
Pražská 93
417 63 Žalany
Připojení k internetu: ano
Registrační číslo MK ČR: 3445
Sigla: TPG 524