Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna Zabrušany

 

Půjčovní doba:
Knihovník: Nikola Hraňová 
Adresa: Místní knihovna Zabrušany
Zabrušany 1
417 71 Zabrušany
Telefon:
E-mail:
WWW:
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/zabrusany/
Zřizovatel: Obecní úřad Zabrušany
Zabrušany 1
417 71 Zabrušany

http://www.zabrusany.cz/
Připojení k internetu: ano
Registrační číslo MK ČR: 3367
Sigla: TPG 528