Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní lidová knihovna Újezdeček

Půjčovní doba: PO  15.00–17.00
Knihovník: Barbora Fišerová
Adresa: Místní lidová knihovna Újezdeček
Nám. Boženy Němcové 2/1
415 01 Újezdeček
E-mail: knihovna.ujezdecek@email.cz
WWW: https://knihovnaujezdecek.webk.cz/
Facebook: Název fb stránky: Knihovna Újezdeček

https://www.facebook.com/knihovna.Ujezdecek/
Telefon: 774 307 525
Online katalog: https://tritius.knihovna-teplice.cz/library/ujezdecek/
Zřizovatel: Obecní knihovna Újezdeček
Nám. Boženy Němcové 2/1
415 01 Újezdeček

http://www.ujezdecek.cz/
Připojení k internetu: ano
Registrační číslo MK ČR: 3491
Sigla: