Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní lidová knihovna Újezdeček

Půjčovní doba: PO  15.00–18.00
ČT  15.00–18.00
Knihovník: Eva Pokorná
Adresa: Místní lidová knihovna Újezdeček
Nám. Boženy Němcové 2/1
415 01 Újezdeček
E-mail: knihovna.ujezdecek@seznam.cz
WWW: http://www.ujezdecek.estranky.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/ujezdecek/
Zřizovatel: Obecní knihovna Újezdeček
Nám. Boženy Němcové 2/1
415 01 Újezdeček

http://www.ujezdecek.cz/
Připojení k internetu: ano
Registrační číslo MK ČR: 3491
Sigla: