Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Obecní knihovna Újezdeček

Půjčovní doba: PO 15 - 18 hod.
Knihovník: Eva Pokorná
Adresa: Obecní knihovna Újezdeček
Nám. Boženy Němcové 2/1
415 01 Újezdeček
Telefon:
E-mail: knihovna.ujezdecek@seznam.cz
WWW: http://www.ujezdecek.estranky.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/ujezdecek/
Zřizovatel: Obecní knihovna Újezdeček
Nám. Boženy Němcové 2/1
415 01 Újezdeček

http://www.ujezdecek.cz/
Počet svazků: 5102 (stav ke dni 6. 3. 2015)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 3491
Sigla: