Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Obecní knihovna Světec

 

Půjčovní doba: ČT 15 - 19 hod.
Knihovník: Hana Piewaková
Adresa: Obecní knihovna Světec
Školní ul. 23
417 53 Světec
Telefon:
E-mail: knihovna-svetec@seznam.cz
WWW: http://www.knihovnasvetec.estranky.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/svetec/
Zřizovatel: Obecní úřad Světec
Zámek 1
417 53 Světec
Počet svazků: 2616 (stav ke dni 7. 9. 2010)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 3443
Sigla: TPG 523