Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Obecní knihovna Rtyně nad Bílinou

Půjčovní doba: PO 17 - 19 hod.
Knihovník: Jana Hlibová
Adresa: Obecní knihovna
Rtyně nad Bílinou 136
417 62 Rtyně nad Bílinou
Telefon:
E-mail: knihovna.rtyne@seznam.cz
WWW: http://www.knihovnartynenadbilinou.cz/webk.cz
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/rtynenb/
Zřizovatel: Obec Rtyně nad Bílinou
Rtyně nad Bílinou 34
417 62 Rtyně nad Bílinou
Počet svazků: 2801 (stav ke dni 3. 9. 2010)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 3442
Sigla: TPG 520