Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Obecní knihovna Rtyně nad Bílinou

Půjčovní doba: PO 17.00–19.00 
Knihovník: Jana Hlibová
Adresa: Obecní knihovna
Rtyně nad Bílinou 136
417 62 Rtyně nad Bílinou
E-mail: knihovna.rtyne@seznam.cz
WWW: http://www.knihovnartynenadbilinou.cz/webk.cz
Online katalog: https://tritius.knihovna-teplice.cz/library/rtynenb/
Zřizovatel: Obec Rtyně nad Bílinou
Rtyně nad Bílinou 34
417 62 Rtyně nad Bílinou
Připojení k internetu: ano
Registrační čislo MK ČR 3442
Sigla: TPG 520