Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Obecní knihovna Háj u Duchcova

Knihovna byla zřízena k 1. lednu 1983 jako místní lidová knihovna. Od roku 2005 nese název Obecní knihovna Háj u Duchcova. Sídlí v budově obecního úřadu v centru obce. Její prostory prošly generální rekonstrukcí, kterou financoval obecní úřad. Knihovna má ve svém fondu na 1500 knih beletrie a naučné literatury. Knihovní fond se ještě  pravidelně doplňuje tituly z výměnného souboru Regionální knihovny v Teplicích. V hájské knihovně funguje jedna stanice veřejného internetu. V roce 2008 byla knihovna připojena k REKS a půjčuje automatizovaně prostřednictvím knihovnického systému Clavius.

Půjčovní doba: ÚT  16.00–18.00 
ČT  16.00–18.00
Knihovník: Jaroslava Hudková
Adresa:

Obecní knihovna Háj u Duchcova
Kubátova 139
417 22 Háj u Duchcova

E-mail: knihovna.Haj@seznam.cz
WWW: http://www.knihovnahaj.webk.cz
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/hajuduchcova/
Zřizovatel:

Obecní úřad Háj u Duchcova
Kubátova 155
417 22 Háj u Duchcova

http://www.ouhaj.cz/

Připojení k internetu: ano
Registrační čislo MK ČR 3434
Sigla: TPG 508