Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Obecní knihovna Háj u Duchcova

Knihovna byla zřízena k 1.lednu  1983 jako místní lidová knihovna. Od roku 2005 používá název Obecní knihovna Háj u Duchcova. Sídlí v budově Obecního úřadu  v centru obce. Její prostory prošly generální rekonstrukcí, kterou financoval obecní úřad. Knihovna má ve svém fondu  na 1500 knih beletrie a naučné literatury.  Knihovní fond se ještě  pravidelně doplňuje tituly z  výměnného souboru Regionální knihovny v Teplicích. V hájské knihovně funguje jedna stanice veřejného internetu. V roce 2008 byla knihovna připojena k REKS a půjčuje automatizovaně prostřednictvím knihovnického systému Clavius.

Půjčovní doba: SO  15 - 18 hod.
NE   15 - 18 hod.
Knihovník: Karel Singer
Adresa:

Obecní knihovna Háj u Duchcova
Kubátova 155
417 22 Háj u Duchcova

Telefon: 607 757 124
E-mail: knihovna.Haj@seznam.cz
WWW: http://www.knihovnahaj.webk.cz
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/hajuduchcova/
Zřizovatel:

Obecní úřad Háj u Duchcova
Kubátova 155
417 22 Háj u Duchcova

http://www.ouhaj.cz/

Počet svazků: 2708 (stav ke dni 7. 9. 2010)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 3434
Sigla: TPG 508