Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Obecní knihovna v Háji u Duchcova

Hájská knihovna sídlí v centru obce naproti obecnímu úřadu. V dubnu 2017 byla dokončena generální rekonstukce prostor, takže se staly moderním prostředím ke studiu, četbě nebo surfování na internetu. Vlastní knihovní fond je pravidelně doplňován tituly z výměnného souboru Regionální knihovny v Teplicích. V roce 2008 byla knihovna připojena k REKS a půjčuje automatizovaně prostřednictvím knihovnického systému Tritius.

Půjčovní doba: ÚT  16.00–18.00 
ČT  16.00–18.00
Knihovník: Jaroslava Hudková
Adresa:

Obecní knihovna Háj u Duchcova
Kubátova 139
417 22 Háj u Duchcova

E-mail: knihovna.Haj@seznam.cz
WWW: http://www.knihovnahaj.webk.cz
Online katalog: https://tritius.knihovna-teplice.cz/library/hajuduchcova/
Zřizovatel:

Obecní úřad Háj u Duchcova
Kubátova 155
417 22 Háj u Duchcova

http://www.ouhaj.cz/

Připojení k internetu: ano
Registrační čislo MK ČR 3434
Sigla: TPG 508