Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní lidová knihovna Křemýž

 

Půjčovní doba: ČT   16 - 18 hod.
Knihovník: Věra Lázová
Adresa: Místní lidová knihovna Křemýž
Křemýž 73
417 65 Ohníč
Telefon:
E-mail: knihovna.kremyz@seznam.cz
WWW: http://knihovnakremyz.webk.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/kremyz/
Zřizovatel: Obecní úřad Ohníč
Ohníč 30
417 65 Ohníč
Počet svazků: 3996 (stav ke dni 11. 12. 2014)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 3440
Sigla: TPG 516