Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní lidová knihovna Křemýž

Půjčovní doba: ČT   16.00–18.00 
Knihovník: Věra Lázová
Adresa: Místní lidová knihovna Křemýž
Křemýž 73
417 65 Ohníč
E-mail: knihovna.kremyz@seznam.cz
WWW: http://knihovnakremyz.webk.cz/
Online katalog: https://tritius.knihovna-teplice.cz/library/kremyz/
Zřizovatel: Obecní úřad Ohníč
Ohníč 30
417 65 Ohníč
Připojení k internetu: ano
Registrační čislo MK ČR 3440
Sigla: TPG 516