Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní lidová knihovna Kostomlaty

Půjčovní doba: ÚT  14,30 - 18,30 hod.
Knihovník: Hana a Miroslav Bláhovi
Adresa: Místní lidová knihovna Kostomlaty
Sukoslavská 77
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
Telefon: 417 871 066, 731 324 725
E-mail: mlk.kostomlaty@seznam.cz
WWW: www.knihovnakostomlaty.cz
Online katalog: http://www.kostomlaty-knihovna.cz/images/katalog.html
Zřizovatel: Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

http://www.kostomlatypm.wz.cz/start.htm
Počet svazků: 11195 (stav ke dni 5. 8. 2010)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 3437
Sigla: TPG 506