Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna Ohníč

Půjčovní doba: ÚT 14,30 - 16,30 hod.
Knihovník: Rosemarie Jirkalová
Adresa: Místní knihovna Ohníč
Ohníč 30
417 65 Ohníč
Telefon:
E-mail: knihovna.ohnic@seznam.cz
WWW: http://knihovnaohnic.webk.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/ohnic/
Zřizovatel: Obecní úřad Ohníč
Ohníč 30
417 65 Ohníč
Počet svazků: 2484 (stav ke dni 11. 12. 2014)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 3439
Sigla: TPG 519