Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna Mikulov

Knihovna se dnes nachází v budově bývalé obecní školy, a to v prostorách školního kabinetu. /Škola byla již v roce 1962 zrušena pro malý počet žáků/. Počátky místní knihovny jsou úzce spojeny právě se školou - za působení pana učitele Línrta se začaly půjčovat první knížky. První "oficiální" knihovnicí byla paní Hönigová -  to knihovna byla ještě umístěna v přízemí dnešního Obecního úřadu v Mikulově. V roce 1973 došlo k přestěhování knihovny do současných prostor v 1. patře budovy
a radikální obměně knižního fondu.

Půjčovní doba: PÁ 16 - 17 hod.
Knihovník: Brigita Prachařová
Adresa: Místní knihovna Mikulov
Tržní náměstí 27
419 01 Mikulov
Telefon:
E-mail: brigitap.-knihovnamikulov@seznam.cz
WWW: http://mikulovknihovna.webk.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/mikulov/
Zřizovatel: Obec Mikulov
Tržní náměstí 27
419 01 Mikulov
Počet svazků: 3409 (stav ke dni 9. 1. 2015)
Připojení k internetu: ne
Registreční čislo MK ČR 3409
Sigla: TPG 526