Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna v Mikulově

Knihovna se dnes nachází v budově bývalé obecní školy, a to v prostorách školního kabinetu. (Škola byla již v roce 1962 zrušena pro malý počet žáků.) Počátky místní knihovny jsou úzce spojeny právě se školou – za působení pana učitele Línrta se začaly půjčovat první knížky. První "oficiální" knihovnicí byla paní Hönigová – to knihovna byla ještě umístěna v přízemí dnešního Obecního úřadu v Mikulově. V roce 1973 došlo k přestěhování knihovny do současných prostor v 1. patře budovy a radikální obměně knižního fondu.

Půjčovní doba: PÁ 16.00–17.00 
Knihovník: Brigita Prachařová
Adresa: Místní knihovna v Mikulově
Tržní náměstí 27
419 01 Mikulov
E-mail: brigitap.-knihovnamikulov@seznam.cz
WWW: http://mikulovknihovna.webk.cz/
Online katalog: https://tritius.knihovna-teplice.cz/library/mikulov/
Zřizovatel: Obec Mikulov
Tržní náměstí 27
419 01 Mikulov
Připojení k internetu: ne
Registrační čislo MK ČR: 3409
Sigla: TPG 526