Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna Bžany

Půjčovní doba: ČT 17.00–20.00
Knihovnice: Ivana Horčicová
Adresa: Místní knihovna Bžany
Bžany 50
415 01 Teplice
E-mail: Horcicova.Ivana@seznam.cz
WWW: http://www.knihovnabzany.webk.cz/
Online katalog: https://tritius.knihovna-teplice.cz/library/bzany/
Zřizovatel:

Obecní úřad Bžany
Bžany 50
415 01 Teplice

http://www.bzany.cz/
Připojení k internetu: ano

Registrační čislo MK ČR

3431
Sigla: TPG 510