Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna Bžany

Půjčovní doba: ČT 17 - 20 hod.
Knihovnice: Ivana Horčicová
Adresa: Místní knihovna Bžany
Bžany 50
415 01 Teplice
Telefon: 723 822 571
E-mail: Horcicova.Ivana@seznam.cz
WWW: http://www.knihovnabzany.webk.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/bzany
Zřizovatel:

Obecní úřad Bžany
Bžany 50
415 01 Teplice

http://www.bzany.cz/
Počet svazků: 1690 (stav ke dni 20. 7. 2010)
Připojení k internetu: ano
Registreční čislo MK ČR 3431
Sigla: TPG 510