Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Místní knihovna Bořislav

 

 

Půjčovní doba: ÚT  16 - 18 hod.
PÁ  16 - 18 hod.
Knihovnice: Anna Bubeníková
Adresa: Místní knihovna Bořislav
Bořislav 20
415 01 Teplice
Telefon: 607 658 382
E-mail: knihovna.borislav@seznam.cz
WWW: http://knihovnaborislav.webk.cz/
Online katalog: http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/borislav
Zřizovatel:

Obecní úřad Bořislav
Bořislav 20
415 01 Teplice
http://www.obec-borislav.cz/

Počet svazků: 3637 (stav k 19. 7. 2010)
Připojení k internetu: ano
Registrační č. MK ČR: 3422
Sigla: TPG 513