Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Zvuky probouzení

Autor: Třešňák, Petr

Zvuky probouzení Příběh výchovy dcery s autismem spojeným s mentální retardací a vážnými projevy chování

Kniha není primárně svědectvím o autismu, ale spíše o hledání rovnováhy v extrémně náročné životní situaci a vnitřním vyrovnávání se s narozením postiženého dítěte. Rodiče dnes čtrnáctileté Dorotky čtivou formou reflektují vnitřní proměnu, kterou jim roky nepřetržité péče přinesly, zachycují kouzelné momenty života s atypickým dítětem i děsivá dramata jeho neklidu a sebepoškozování. Text, v něž se prolíná perspektiva otce a matky, střídá vyprávění o každodenních situacích s psychologickou a spirituální reflexí.

Odkaz na on-line katalog zde.