Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Únava ze soucitu

Autor: Rohwetter, Angelika

Únava ze soucitu jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích

Autorka vymezuje, v čem se únava ze soucitu, projevující se v pomáhajících profesích např. jako nuda, netrpělivost, nesoustředěnost nebo pocit, že snaha nikam nevede, liší od vyhoření, deprese či sekundární traumatizace. Nabízí psychologům a terapeutům, ale také sociálním pracovníkům a pedagogům, jak s takovou únavou pracovat. Na problém se dívá mj. z pohledu terapie stavů ega a popisuje, co znamená, když je pomáhající jedinec zraněný nebo bezmocný. Jako nejdůležitější vnímá zkušená psychoterapeutka práci se sebou samým a k tomu předkládá celou řadu metod a technik. Nabízí kazuistiky, různá cvičení a návody pro terapeutickou praxi s klientem i se skupinou.

odkaz na On-line katalog zde.