Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Pověsti a příběhy z Vyškovska

Autor: Špidla, Josef

Pověsti a příběhy z Vyškovska 100+1 nejkrásnějších pověstí od Malé i Velké Hané, okolí Drahanské vrchoviny, Politaví, Ždánického lesa, Chřibů a Moravského krasu

Pověsti z oblasti Malé Hané patří vůbec mezi nejkrásnější ve svém žánru. A jak by ne! Jsou spojeny s místy, událostmi a postavami, mající co říct celonárodní historii. Vždyť zde stával hrad nejslavnějšího z rodu Benešoviců – Miloty z Dědic, velitele železné jízdy ve vojsku Přemysla Otakara II., sotva o několik kilometrů východněji založil obec Švábenice Zderad, pravá ruka Vratislava II., o němž se zmiňuje dokonce Kosmas. A když už jsme u kronik, neopomněme Zbraslavskou kroniku, kde je líčen Jan Lucemburský jako dobyvatel hradu Račice Friduše z Linavy. A hrob kupce Sáma, sjednotitele slovanských kmenů proti Avarům a Frankům, leží v samém srdci Moravy – Vyškově, pod presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie… Poslední Přemyslovec, olomoucký biskup Jan VII. řečený Volek, byl strýcem Karla IV. Založil (také díky svému synovci) v Pustiměři slavný klášter benediktinek, jediný v českých zemích, Ad infantium Salvatoris et beatae Mariae, k tomu hrad Melice a byl pohřben právě zde v rotundě sv. Panthaleona. V pověstech tohoto kraje nemůže chybět samozřejmě charizmatický pán bučovického zámku Jan Šembera Černohorský na Boskovicích, jehož dvě dcery se provdaly za dva bratry Lichtenštejny Karla a Maxmiliána. Samozřejmě se do místních pověstí promítly také události související s bitvou u Slavkova v roce 1805. Nesmíme však zapomenout na pověstné dvě brázdy u Slavíkovic, vyorané císařem Josefem II. a pět památníků s tím spojených… A tak bychom mohli připomínat další a další příběhy pohybující se na hraně historické povídky, či pohádky... A do toho pěkně zamotal prof. Ervín Černý – Křetínský, věhlasný lékař v oblasti ORL, ale také neúnavný badatel, pověst o krysařovi… Na okresech Vyškov – Blansko – Prostějov nalezl šedesát zaniklých vsí. Právě jemu je dedikována tato kniha. Mimo jiné objevil mezi Podomím a Ruprechtovem zaniklou ves Hamlíkov a vyslovil hypotézu, že by to mohlo být místo, kam pověstný krysař odvedl roku 1284 z německého Hamelnu 130 dětí, čímž způsobil světovou senzaci. A ejhle! Právě z kraje Hamelnu pocházel mocný olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, který kolonizoval zdejší kraj a byl nepostradatelným politikem jak pro Přemysla Otakara II., tak Rudolfa Habsburského… Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu… Je až s podivem, že souborně tyto pověsti nikdy nevyšly. Každý mikroregion si střežil to své, ale jako celek nikdy nespatřily světlo světa. Takže tento projekt je tímto ojedinělý a svým způsobem velkorysý. Kniha je bohatě ilustrovaná se šestnácti vynikajícími ilustracemi brněnského výtvarníka Petra Modlitby.

Odkaz na On-line katalog zde.