Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Kronika druhé republiky

Autor: Padevět, Jiří

Kronika druhé republiky vláda, Slovensko, Podkarpatská Rus, antisemitismus, ozbrojené střety, kultura

Druhá republika trvala velmi krátce, od podzimu 1938 do jara 1939. Přesto se na těchto z historického pohledu několika málo dnech dá velmi dobře pozorovat rozpad státu, svíraného v podstatě ze všech stran nepřáteli. Tento rozpad nezpůsobili pouze vnější nepřátelé a evropské velmoci, ale také obyvatelé Československa, pro které byla československá idea prázdným pojmem. Na osudu obyvatel druhé republiky se bohužel dá také velmi dobře pozorovat, jak snadno se společnost otočí zády k těm nejslabším, ať už to byli uprchlíci z pohraničí, političtí emigranti nebo Židé.

Odkaz na On-line katalog zde.