Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Je v pořádku, že nejsi v pořádku

Autor: Devine, Megan

Je v pořádku, že nejsi v pořádku jak se vyrovnat se ztrátou a zármutkem

Megan Devine nabízí nový a ­hluboký přístup k ­prožívání zármutku a ­ke způsobu, jakým pomáháme lidem, které potkala životní tragédie. Megan zná zármutek dobře z­ obou stran: jako terapeutka i­ jako žena, která byla svědkem nešťastného utonutí svého milovaného partnera. A­ proto o nevyslovených pravdách o­ ztrátě, lásce a ­uzdravení píše s­ hlubokým vhledem.

Vyvrací kulturně vynucovaný cíl návratu k­ normálnímu, „šťastnému“ životu a ­nahrazuje ho mnohem zdravější střední cestou, která nás vyzývá k ­budování života se zármutkem, bez toporné snahy o jeho překonání.

 

Odkaz na On-line katalog zde.