Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Výstava Petra Hermanna a Miroslava Zimmera

Výstava Petra Hermanna a Miroslava Zimmera Fotografická dvojvýstava

PAMĚŤ DŘEVA
Petr Hermann (1942, Huddersfield, EN) vystudoval pedagogickou fakultu, obor matematika-fyzika. Fotografování se věnuje již od studentských let. Svůj objektiv zaměřuje na přírodu, často pak na krajinný detail. V posledních letech se věnuje také tématu historické části Litoměřic, kde žije a hledá neznámé pohledy a detaily jednoho z našich nejkrásnějších královských měst. Na této výstavě představuje snímky struktur, které byly vybrány z cyklu „Paměť dřeva“.

FOTO-GRAFIKA A JINÉ POŠETILOSTI
Miroslav Zimmer (1952, Litoměřice) je absolventem žurnalistiky na Univerzitě Karlově, do roku 2014 pracoval v Českém rozhlase jako redaktor ve zpravodajství. Fotografování bral jako protiváhu náročné profese, nebylo však pro něj pouhým odreagováním, relaxem…Tvorbu chápe v kontextu vztahů, jako postoj ke světu a životu vůbec. Nemá vyhraněná témata, nachází je v přírodě, krajině, ve městech, pohledech do makrosvěta i v jiných komnatách fotografie. A právě toho druhu jsou vystavené práce, které se svým pojetím a formou někdy blíží žánru foto-grafiky.

KDE: Regionální knihovna Teplice, Lípová 13, hlavní schodiště budovy
KDY: trvá do 19. 5. 2021 / po–pá / 10.00–18.00
Vstup volný