Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

PROVOZ KNIHOVNY V SOUVISLOSTI S COVIDEM

Jak se aktuální proticovidová opatření týkají čtenářů v knihovně?

Vládní opatření od 22. listopadu 2021 nikterak nemění dostupnost knihovních služeb pro neočkované čtenáře. Stále je třeba nosit uvnitř budovy knihovny respirátor, dezinfikovat si ruce a udržovat rozestupy, ale není třeba dokládat bezinfekčnost proto, abyste se mohli pohybovat v rámci jednotlivých oddělení, půjčovat a vracet své výpůjčky, využívat služeb studovny nebo čítárny.
Potřeba doložit bezinfekčnost, resp. být očkován platí jen v případě účasti na nějaké kulturní či vzdělávací akci knihovny, které je přítomno více jak 20 lidí. (Přednášky, besedy, koncerty apod.)

Bezinfekčností se od 22. 11. 2021 rozumí:
prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,
aplikace očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Děkujeme, že nám pomáháte daná opatření dodržovat.