Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KNIHOVNA OTEVŘENA

V pondělí 12. dubna 2021 se Regionální knihovna Teplice znovu otevírá veřejnosti. Také pobočky Šanov, Řetenice, Prosetice fungují ve svých běžných výpůjčních dnech.

Platí však stále prozatímní režim:

Oddělení pro děti a mládež má do dovolání výpůjční dobu rozšířenou: po–čt: 10–12 ; 13–17.
Ostatní provozy fungují ve svých běžných výpůjčních dobách. Studovna i čítárna jsou také znovu otevřeny.  

• Vrácené knihy musí strávit několik dní v karanténě, což může způsobit horší dostupnost požadovaných titulů.

• V prostorách knihovny prosím dbejte příslušných hygienických opatření (3 R: respirátorem zakrytá ústa a nos – dodržování rozestupů – používání dezinfekce rukou).

• Počet návštěvníků v jednotlivých provozech knihovny je v souladu s platnými opatřeními omezen. V prostorách knihovny proto pečlivě dbejte pokynů informačních vývěsek, případně samotných pracovníků, kteří vás budou v tomto ohledu instruovat.

AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ VÝPŮJČEK KONČÍ. (Během uzavření knihovny jsme vaše výpůjčky automaticky prodlužovali. Tato praxe skončí k 30. 4. 2021)
OZNÁMENÍ O VYŘÍZENÉ REZERVACI / ODLOŽENÍ Z POLIČKY se vrací do běžného režimu standardního zpoplatnění dle ceníku poplatků a služeb. 

Děkujeme za ohleduplnost k ostatním i projevenou trpělivost.Těšíme se na vás!