Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Výstava Martina Tomáška

Výstava Martina Tomáška od 18. srpna do 16. září probíhá v Seumeho kapli výstava „Bestiář podle svatého Martina zpod Sudety“

Od 18. srpna je ke zhlédnutí  v Seumeho kapli (naproti budově teplické knihovny v Lípové ulici) výstava Martina Tomáška „Bestiář podle svatého Martina zpod Sudety“.

Výstava potrvá do 16. září, otevřeno od úterý do soboty vždy 14–17 hodin.

Martin Tomášek ztvárňuje pocity, které si odnesl z míst poznamenaných hledáním, souzněním či střetem názorů a kultur. Snaží se nezůstat pasivním pozorovatelem mnohdy jen málo pochopitelného dění kolem nás, ale aktivně přispívat k oživení zájmu o podstatu věcí, o dobré slovo i čin.
Svůj vztah k umění a souvislostem tvorby vyjádřil slovy:
"Není určitě jednoduché, avšak o to víc potřebné, dostát rozhodnutí jít cestou objevitele či spíše upozorňovatele na skutečnosti, které jsou jaksi mimo běžné vnímání. Jsou však viditelné těm, kteří jsou ochotni vynaložit dostatečné úsilí k tomu, aby jim bylo dopřáno tyto skutečnosti spatřit. Říkáme tomu také umění. A opravdu, byť si to slovo může přivlastnit každý z nás, jen málokomu se podaří ho naplnit a stane se tím – třeba umělcem. V každé době se to umělci jen hemžilo a není tomu jinak i dnes. Až časový odstup promne nám oči a nenechá v zapomnění těch pár, kteří, ozářeni svou vizí, promlouvají k nám napříč staletími. Tuším, že k nám promlouvá skrze jejich dílo neskonalá vůle být na cestě, z které nám zanechali tolik zážitků a poznání. Vracím se rád k jejich výtvorům a mnohdy zjišťuji, že to, co jsem dnes v jejich díle objevil, jsem dříve neviděl."