Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Vernisáž výstavy Vladimíra Míky

Vernisáž výstavy Vladimíra Míky Srdečně zveme na vernisáž výstavy obrazů

Vladimír Míka (*1935)

Narodil se a mládí prožil ve Zbirohu. V odborném učilišti Nového Boru se vyučil malířem skla a v dalším studiu pokračoval na průmyslové škole sklářské v Teplicích, kde navštěvoval ateliéry prof. ak. mal. Vladimíra Šavla a ak. sochaře Václava Vinše. Své profesní působení spojil s hutí ve Mstišově, kde zakládal malířskou dílnu. Malá sklárnička mu poskytovala příležitost rozvoje i v dalších oborech, což vyústilo v samostatné návrhy vlastních výrobků. Na Libereckých výstavních trzích (1964) získává Vladimír Míka zlatou medaili za hutní vázu. O tři roky později tatáž váza putuje na světovou výstavu EXPO do Montrealu. Za další tři roky jsou výrobky Vladimíra Míky na EXPU v japonské Osace.
Roku 1970 mění profesi na kontrolora skla a porcelánu určených pro export. Na této pozici setrvává až do r. 1996, kdy odchází do důchodu.

Výtvarně se začal Vladimír Míka projevovat již ve školních letech. Opravdový zájem o malování u něj vzbudil ak. mal. Jára Pik, jehož mohl mladý Vladimír pozorovat, kterak zpodobňuje akvarelem letní zákoutí Zbiroha. Stejnou tematiku plenéru volí pak sám i při spolupráci se zbirožskou malířkou Milenou Zítkovou-Voborníkovou.Během teplických studií založil s kamarády z internátu výtvarný kroužek. Postupem času se malování stává Vladimíru Míkovi celoživotní zálibou a potřebou. Výstava obrazů v Seumeho kapli zachycuje průřez tímto mnohaletým uměleckým počínáním.

Čeká vás setkání s autorem, kulturní program, malé občerstvení.
KDY: pondělí 1. července 2019 / 16.30
KDE: Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)
Vstup volný

Výstava v Seumeho kapli potrvá do 19. 7. 2019 / út–so / 14.00–17.00