Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Umění zvládnout stres

cyklus přednášek "Umění zvládnout stres", během nichž se dozvíte, jak se vypořádat se stresem a jak působí na lidskou psychiku.

Zveme Vás na přednášky, které se konají každé pondělí od 6. února do 13. března od 18.00 hodin ve společenském sále knihovny.
Přednáší Zbyšek Jonczy – kazatel a kaplan Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Více informací a rozpis témat jednotlivých přednášek naleznete na plakátu.
6. 2.      Jen mrtví neznají stres
13. 2.    Vrátí se můj život ještě někdy do normálních kolejí?
20. 2.    Vím, co jsi tím chtěl říct – umění komunikace
27 .2.    Je pro tebe práce uspokojením anebo nutným zlem?
6. 3.      Když ti život hází klacky pod nohy
13 .3.    Jak jen to všechno zvládnout?