Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Odívání za Lucemburků

2. přednáška z cyklu Historického semináře 2017

Ivana Bláhová: Odívání za Lucemburků - o součástech, podobách, vývoji a symbolice gotické módy za vlády čtyř lucemburských králů v českých zemích.
Autorka ve svém příspěvku přiblíží širší veřejnosti odívání ve 14. a první polovině 15. století (od nástupu Jana Lucemburského po husity). Osvětlí problematiku gotické módy v zemích Koruny české v širším historickém kontextu. Zároveň představí i dobové prameny, jako je Pasionál abatyše Kunhuty nebo Bible Václava IV. Součástí prezentace bude krátký exkurz do výroby oblečení v období vrcholného středověku.

KDY: středa 25. října v 18,00 hodin
KDE: Regionální knihovna Teplice, Lípová 13 (společenský sál)
Vstup zdarma