Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

REKS v Bořislavi!

V pondělí 2. února 2009 se počet obecních knihoven teplického regionu, kde se začal používat  knihovnický program REKS, zvýšil o další, tentokrát v Bořislavi. (Doposud se REKSem mohli pochlubit v Bžanech, Lahošti, Háji, Měrunicích a Košťanech, v poslední fázi příprav je REKS na Moldavě a v Hrobu). Symbolickou pásku na zahájení provozu odstřihli starosta a místostarosta obce Bořislav, spolu s knihovnicemi knihovny a zástupci Regionální knihovny Teplice.  Společným úsilím se tak daří automatizovat obecní knihovny na Teplicku, což přináší v delším časovém horizontu řadu výhod jak pro pracovníky knihoven, tak i pro jejich čtenáře.