Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

REKS i na Moldavě!

Knihovna Adolfa Branalda na Moldavě se 18. února 2009 začlenila do docela již početné řady obecních knihoven teplického regionu, kde se používá automatizovaný systém REKS (regionální knihovnický systém). Pomalu, ale jistě, se ve spolupráci s obecními úřady, pracovníky teplické Regionální knihovny a knihovníky jednotlivých knihoven - a za nemalé finanční podpory Ministerstva kultury ČR -   daří automatizovat obecní knihovny na Teplicku, což přináší v delším časovém horizontu řadu výhod jak pro pracovníky knihoven, tak i pro jejich čtenáře.