Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

PRACOVNÍ SETKÁNÍ NEPROFESIONÁLNÍCH KNIHOVNÍKŮ V BŽANECH

===OBRAZEK: bzany.jpg===Tradiční setkání neprofesionálních knihovníků teplického regionu hostila v sobotu 21.4.2007 obec Bžany. Všichni přítomní měli možnost podívat se na bžanskou knihovnu a navzájem si vyměnit zkušenosti ze své práce v obecních knihovnách.  Bžanská starostka paní M. Knotková ve svém vystoupení mj. potvrdila účelnost a výhodnost možnosti využívat tzv. výměnný fond Regionální knihovny v Teplicích. Účastníci setkání projednali i některé otázky své činnosti v minulém roce a byli seznámeni i s některými plány na další období. (Akce se konala v rámci plnění regionálních funkcí Regionální knihovny Teplice).

===OBRAZEK: bzany.jpg======OBRAZEK: bzany.jpg======OBRAZEK: bzany.jpg===