Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Pozvánka do Kostomlat je tu pro Vás!

 

       Sekce veřejných knihoven SKIP, Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou, Regionální knihovna Teplice a  regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků organizuje  2. ročník  setkání knihovníků venkovských knihoven pod názvem

CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU    

Setkání se uskuteční ve dnech 22. – 24. června 2006 v Kostomlatech pod Milešovkou

  

  Akce nabízí knihovníkům malých venkovských knihoven:

  

·        Setkání s kolegyněmi (a možná i kolegy) spolu s prodiskutováním aktuálních profesních otázek

·        Objevení nevšedních kulturních i přírodních krás Českého Středohoří

·         Seznámení se zajímavými formami knihovnické práce

·         Načerpání pozitivní energie

·         Radost ze vzájemného setkávání a optimismus pro další práci

 P r o g r a m   s e t k á n í

  

Čtvrtek 22.6.2006

Prezence v Regionální knihovně v Teplicích  (RKT)

14,00             Zahájení setkání,  Prohlídka  RKT

15,30              Procházka Zámeckým parkem a centrem Teplic

16.30              Návštěva knihovny Regionálního muzea 

17.30              Odjezd do Kocourova, ubytování, večeře

20.00              Neformální posezení s přáteli

Pátek    23. 6. 2006

8.00               Snídaně           

9.00               Společný přesun do Kostomlat

9.30               Odborný program

Praktické ukázky z činnosti knihoven 

13.00                Oběd

14.00               Vycházka do okolí, návštěva MLK 

18.00               Večeře v Kocourově

20.00               Posezení se zajímavou  osobností regionu

Sobota    24. 6. 2006

8.00             Snídaně

9.00             Výlet Českým Středohořím 

14.00            Návrat do Teplic

Všechny neprofesionální knihovnice a knihovníci z knihoven teplického regionu jsou na tuto akci srdečně zváni !!!

P.S: Vaši případnou účast, zejména na dopoledním programu 23.6. nahlašte, prosím, pracovníkům oddělení služeb  knihovnám regionu RKT (telefonicky či mailem).