Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Poezie v krajce - krajka v poezii

===OBRAZEK: vrba.jpg===

V prostorách schodiště knihovny probíhá od 8. 7. do 22. 8. 2008 výstava

Poezie v krajce – krajka v poezii. Soutěž vyhlášená Městskou knihovnou Sedlčany, Sdružením Krajka, SKIP (Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Nakladatelstvím Paseka u příležitosti Týdne knihoven 2006. Námětem je krajka, ztvárněná kteroukoliv z uvedených technik – krajka paličkovaná nebo šitá, jiné textilní techniky a papír, inspirace krajkou však vždy byla podmínkou.Přijatý návrh do soutěže musel být původní. Do soutěže byly přijímány pouze originály, součástí práce byl i text, kterým bylo dílo inspirováno.