Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

PIK nebo NEPIK, toť otázka

V aktuální informaci o pokračování projektu internetizace knihoven (PIK) , kterou jsme právě obdrželi od kolegů ze SVK vÚstí nad Labem, se mj. píše:

 

-  finanční prostředky na provoz PIKu na rok 2008 jsou nárokovány v rozpočtu MV;

 - materiál o pokračování projektu vláda ČR ještě neprojednala (byl předložen v dubnu 2006) - bude muset být aktualizován a znovu předložen. V materiálu se bude navrhovat, aby projekt trval až do roku 2015. (Situace přitom vyžaduje, aby se počítalo nejen se scénářem optimistickým, ale i s chmurným - totiž, že by projekt již dále nepokračoval.... V úvahu zřejmě ale připadají i další jednání o osudu projektu);

- knihovny, které požádaly o připojení Internetu v roce 2006 a v roce 2007 (celkem 427),  jsou právě postupně připojovány;  

- knihovnám, které jsou do projektu PIKu již zapojeny, je připojení k Internetu v současné době hrazeno ze státních prostředků celkem 36 měsíců od realizace připojení.

 

Plné znění zápisu z jednání Komise pro  PIK  ze dne 10.12.2007 je k dispozici v Regionální knihovně Teplice.