Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Pasování na čtenáře

===OBRAZEK: P6240053.jpg===Letos již podruhé proběhlo v Regionální knihovně Teplice pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského. Pasováni byli prvňáčci ze ZŠ Prosetice a ZŠ Metelkovo nám. Děti pasoval na čtenáře kouzelným mečem král Pohádkového království, předtím si je ale ještě trochu vyzkoušela královna Abeceda. Svým podpisem stvrdily děti čtenářský slib a nakonec si  připily na krásné prázdniny.                                                   

===OBRAZEK: P6240053.jpg======OBRAZEK: P6240053.jpg======OBRAZEK: P6240053.jpg===

===OBRAZEK: P6240053.jpg======OBRAZEK: P6240053.jpg======OBRAZEK: P6240053.jpg===