Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Opět kurzíček

      Zveme všechny zájemce - knihovníky neprofesionálních knihoven teplického regionu - na školení práce s počítačem, které opět pořádáme jako dvoudílný kurz v Regionální knihovně v Teplicích, Lípová ul. 796/13. Bude se jednat o dvě sobotní dopoledne, a to 15. listopadu a 29. listopadu 2008, vždy od 9,00 do cca 13,30 h. Školitelem bude opět oblíbený pan Marek Semančík. Neplatí se žádný poplatek, občerstvení bude zajištěno. Obsah školení bude ještě upřesněn, a to na i základě požadavků samotných účastníků, jejichž úrovni počítačové gramotnosti bude přizpůsoben - proto příp. požadavky, dotazy, náměty, prosby,.... lze poslat do Regionální knihovny, budou zařazeny do obsahu kurzu.  Kurz je hrazen z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR. 

Zájemci, prosím, nahlašte svou účast co nejdříve osobně, telefonicky, poštou či e-mailem. Kontakt a informace: M. Bünter, Regionální knihovna Teplice, Lípová 13; tel. 417 538 783 nebo mobil 773 260 391; e-mail: miroslav.bunter@knihovna-teplice.cz.